16.200.000₫
Thông tin mức lương Chuyên Viên Phân Tích Toàn Cầu Hóa Phần Mềm tại khu vực đô thị năm 2024 được tổng hợp bởi Salary.vn

Diễn giải mức lương

Mức lương Chuyên Viên Phân Tích Toàn Cầu Hóa Phần Mềm là 16.200.000₫, tương ứng với kinh nghiệm từ 1 - 3 năm tại vị trí này do Salary.vn tổng hợp đề xuất tham khảo.
Dữ liệu cập nhật ngày 15-05-24
Một vài gợi ý sau có thể giúp bạn cải thiện mức lương cũng như thăng tiến trong con đường sự nghiệp với vị trí Chuyên Viên Phân Tích Toàn Cầu Hóa Phần Mềm
Nâng cao trải nghiệm người dùng trên các khu vực khác nhau
Chuẩn bị phần mềm để dễ dàng địa phương hóa
Thích nghi mã nguồn và thiết kế để sử dụng toàn cầu
Dữ liệu được tổng hợp và bổ sung thường xuyên, do đó mức lương sẽ có thể thay đổi trên Salary.vn ở mỗi lần truy cập.
Thông tin mức lương trên Salary.vn chỉ mang tính chất tham khảo và có thể không chính xác. Hãy cân nhắc cho mục đích sử dụng.
Nền tảng Deal Lương
Chúng tôi cung cấp Nền tảng Deal Lương - Dealluong.com hoàn toàn miễn phí hỗ trợ tra cứu thông tin mức lương chuyên sâu theo ngành nghề, chuyên môn. Deal Lương còn là nền tảng tuyển dụng, tìm việc thông minh dựa trên khoa học dữ liệu lớn.
Khảo sát mức lương
Hãy tham gia khảo sát mức lương cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích Toàn Cầu Hóa Phần Mềm cùng Salary.vn nhằm giúp thông tin mức lương được chính xác hơn mỗi ngày.
Vị trí liên quan
20.450.000₫
Cập nhật 10-01-24
20.450.000₫
Chuyên Viên Đảm Bảo Chất Lượng (QA) Phần Mềm Dưới Dạng Dịch Vụ có mức lương tham khảo là 20.450.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Đảm Bảo Chất Lượng (QA) Phần Mềm Dưới Dạng Dịch Vụ
26.200.000₫
Cập nhật 11-01-24
26.200.000₫
Chuyên Viên Phân Tích Đầu Tư Thanh Toán Di Động có mức lương tham khảo là 26.200.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Phân Tích Đầu Tư Thanh Toán Di Động
26.200.000₫
Cập nhật 14-01-24
26.200.000₫
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính Cá Nhân có mức lương tham khảo là 26.200.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính Cá Nhân
20.050.000₫
Cập nhật 10-01-24
20.050.000₫
Chuyên Viên Phân Tích Rủi Ro Huy Động có mức lương tham khảo là 20.050.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Phân Tích Rủi Ro Huy Động
22.300.000₫
Cập nhật 10-01-24
22.300.000₫
Chuyên Viên Phân Tích Rủi Ro Khôi Phục Tài Sản có mức lương tham khảo là 22.300.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Phân Tích Rủi Ro Khôi Phục Tài Sản