23.650.000₫
Thông tin mức lương Chuyên Viên Phân Tích Nhà Cung Cấp Công Nghệ Thông Tin (IT) tại khu vực đô thị năm 2024 được tổng hợp bởi Salary.vn

Diễn giải mức lương

Mức lương Chuyên Viên Phân Tích Nhà Cung Cấp Công Nghệ Thông Tin (IT) là 23.650.000₫, tương ứng với kinh nghiệm từ 1 - 3 năm tại vị trí này do Salary.vn tổng hợp đề xuất tham khảo.
Dữ liệu cập nhật ngày 10-01-24
Một vài gợi ý sau có thể giúp bạn cải thiện mức lương cũng như thăng tiến trong con đường sự nghiệp với vị trí Chuyên Viên Phân Tích Nhà Cung Cấp Công Nghệ Thông Tin (IT)
Lập kế hoạch, thực hiện và theo dõi dự án
Kiến thức về các khung quản lý dịch vụ công nghệ thông tin
Kỹ thuật trong việc quản lý rủi ro và giải quyết vấn đề trong các dự án công nghệ thông tin
Dữ liệu được tổng hợp và bổ sung thường xuyên, do đó mức lương sẽ có thể thay đổi trên Salary.vn ở mỗi lần truy cập.
Thông tin mức lương trên Salary.vn chỉ mang tính chất tham khảo và có thể không chính xác. Hãy cân nhắc cho mục đích sử dụng.
Nền tảng Deal Lương
Chúng tôi cung cấp Nền tảng Deal Lương - Dealluong.com hoàn toàn miễn phí hỗ trợ tra cứu thông tin mức lương chuyên sâu theo ngành nghề, chuyên môn. Deal Lương còn là nền tảng tuyển dụng, tìm việc thông minh dựa trên khoa học dữ liệu lớn.
Khảo sát mức lương
Hãy tham gia khảo sát mức lương cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích Nhà Cung Cấp Công Nghệ Thông Tin (IT) cùng Salary.vn nhằm giúp thông tin mức lương được chính xác hơn mỗi ngày.
Vị trí liên quan
33.350.000₫
Cập nhật 10-01-24
33.350.000₫
Chuyên Viên Đảm Bảo Chất Lượng (QA) Phần Mềm Cấp Cao Phân Tích Chứng Khoán có mức lương tham khảo là 33.350.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Đảm Bảo Chất Lượng (QA) Phần Mềm Cấp Cao Phân Tích Chứng Khoán
23.500.000₫
Cập nhật 10-01-24
23.500.000₫
Chuyên Viên Đảm Bảo Chất Lượng (QA) Phần Mềm Phân Tích Chứng Khoán có mức lương tham khảo là 23.500.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Đảm Bảo Chất Lượng (QA) Phần Mềm Phân Tích Chứng Khoán
23.550.000₫
Cập nhật 10-01-24
23.550.000₫
Chuyên Viên Phân Tích Rủi Ro Thị Trường có mức lương tham khảo là 23.550.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Phân Tích Rủi Ro Thị Trường
22.300.000₫
Cập nhật 10-01-24
22.300.000₫
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) Ngân Hàng Quốc Tế có mức lương tham khảo là 22.300.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) Ngân Hàng Quốc Tế
22.300.000₫
Cập nhật 10-01-24
22.300.000₫
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính Quỹ Gây Quỹ Từ Cộng Đồng có mức lương tham khảo là 22.300.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính Quỹ Gây Quỹ Từ Cộng Đồng