33.350.000₫
Thông tin mức lương Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) Tài Chính Cấp Cao tại khu vực đô thị năm 2024 được tổng hợp bởi Salary.vn

Diễn giải mức lương

Mức lương Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) Tài Chính Cấp Cao là 33.350.000₫, tương ứng với kinh nghiệm từ 1 - 3 năm tại vị trí này do Salary.vn tổng hợp đề xuất tham khảo.
Dữ liệu cập nhật ngày 10-01-24
Một vài gợi ý sau có thể giúp bạn cải thiện mức lương cũng như thăng tiến trong con đường sự nghiệp với vị trí Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) Tài Chính Cấp Cao
Trích xuất và làm sạch dữ liệu tài chính
Chứng minh lịch sử thành công trong việc cung cấp dữ liệu thị trường đáng tin cậy và kết nối liên tục cho khách hàng
Tiến hành đánh giá bảo mật dữ liệu và đánh giá rủi ro định kỳ
Dữ liệu được tổng hợp và bổ sung thường xuyên, do đó mức lương sẽ có thể thay đổi trên Salary.vn ở mỗi lần truy cập.
Thông tin mức lương trên Salary.vn chỉ mang tính chất tham khảo và có thể không chính xác. Hãy cân nhắc cho mục đích sử dụng.
Nền tảng Deal Lương
Chúng tôi cung cấp Nền tảng Deal Lương - Dealluong.com hoàn toàn miễn phí hỗ trợ tra cứu thông tin mức lương chuyên sâu theo ngành nghề, chuyên môn. Deal Lương còn là nền tảng tuyển dụng, tìm việc thông minh dựa trên khoa học dữ liệu lớn.
Khảo sát mức lương
Hãy tham gia khảo sát mức lương cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) Tài Chính Cấp Cao cùng Salary.vn nhằm giúp thông tin mức lương được chính xác hơn mỗi ngày.
Vị trí liên quan
24.000.000₫
Cập nhật 10-01-24
24.000.000₫
Chuyên Viên Phân Tích Tuân Thủ Công Nghệ Thông Tin (IT) có mức lương tham khảo là 24.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Phân Tích Tuân Thủ Công Nghệ Thông Tin (IT)
22.300.000₫
Cập nhật 11-01-24
22.300.000₫
Chuyên Viên Phân Tích Phát Triển Sản Phẩm Bảo Hiểm có mức lương tham khảo là 22.300.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Phân Tích Phát Triển Sản Phẩm Bảo Hiểm
14.450.000₫
Cập nhật 11-01-24
14.450.000₫
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) Nghiên Cứu có mức lương tham khảo là 14.450.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) Nghiên Cứu
23.350.000₫
Cập nhật 10-01-24
23.350.000₫
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) Tài Chính Doanh Nghiệp có mức lương tham khảo là 23.350.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) Tài Chính Doanh Nghiệp
23.050.000₫
Cập nhật 01-03-24
23.050.000₫
Chuyên Viên Phân Tích Mạng IoT (Internet Vạn Vật) có mức lương tham khảo là 23.050.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Phân Tích Mạng IoT (Internet Vạn Vật)