22.300.000₫
Thông tin mức lương Chuyên Viên Phân Tích Đầu Tư Sàn Chứng Khoán tại khu vực đô thị năm 2024 được tổng hợp bởi Salary.vn

Diễn giải mức lương

Mức lương Chuyên Viên Phân Tích Đầu Tư Sàn Chứng Khoán là 22.300.000₫, tương ứng với kinh nghiệm từ 1 - 3 năm tại vị trí này do Salary.vn tổng hợp đề xuất tham khảo.
Dữ liệu cập nhật ngày 10-01-24
Một vài gợi ý sau có thể giúp bạn cải thiện mức lương cũng như thăng tiến trong con đường sự nghiệp với vị trí Chuyên Viên Phân Tích Đầu Tư Sàn Chứng Khoán
Điều tra giao dịch nội gián
Thu hút niêm yết và IPO mới
Kiến thức về yêu cầu niêm yết và quy trình tuân thủ
Dữ liệu được tổng hợp và bổ sung thường xuyên, do đó mức lương sẽ có thể thay đổi trên Salary.vn ở mỗi lần truy cập.
Thông tin mức lương trên Salary.vn chỉ mang tính chất tham khảo và có thể không chính xác. Hãy cân nhắc cho mục đích sử dụng.
Nền tảng Deal Lương
Chúng tôi cung cấp Nền tảng Deal Lương - Dealluong.com hoàn toàn miễn phí hỗ trợ tra cứu thông tin mức lương chuyên sâu theo ngành nghề, chuyên môn. Deal Lương còn là nền tảng tuyển dụng, tìm việc thông minh dựa trên khoa học dữ liệu lớn.
Khảo sát mức lương
Hãy tham gia khảo sát mức lương cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích Đầu Tư Sàn Chứng Khoán cùng Salary.vn nhằm giúp thông tin mức lương được chính xác hơn mỗi ngày.
Vị trí liên quan
20.450.000₫
Cập nhật 10-01-24
20.450.000₫
Chuyên Viên Tích Hợp Phần Mềm Dưới Dạng Dịch Vụ có mức lương tham khảo là 20.450.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Tích Hợp Phần Mềm Dưới Dạng Dịch Vụ
15.400.000₫
Cập nhật 10-01-24
15.400.000₫
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính Ngành Thực Phẩm có mức lương tham khảo là 15.400.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính Ngành Thực Phẩm
23.500.000₫
Cập nhật 24-01-24
23.500.000₫
Chuyên Viên Phân Tích Đào Tạo Tuân Thủ Chứng Khoán có mức lương tham khảo là 23.500.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Phân Tích Đào Tạo Tuân Thủ Chứng Khoán
40.800.000₫
Cập nhật 10-01-24
40.800.000₫
Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ (Business Analyst - BA) RPA có mức lương tham khảo là 40.800.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ (Business Analyst - BA) RPA
21.600.000₫
Cập nhật 23-01-24
21.600.000₫
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) Nghiên Cứu Chứng Khoán có mức lương tham khảo là 21.600.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) Nghiên Cứu Chứng Khoán