26.150.000₫
Thông tin mức lương Chuyên Viên Lưu Ký Chứng Khoán tại khu vực đô thị năm 2024 được tổng hợp bởi Salary.vn

Diễn giải mức lương

Mức lương Chuyên Viên Lưu Ký Chứng Khoán là 26.150.000₫, tương ứng với kinh nghiệm từ 1 - 3 năm tại vị trí này do Salary.vn tổng hợp đề xuất tham khảo.
Dữ liệu cập nhật ngày 10-01-24
Một vài gợi ý sau có thể giúp bạn cải thiện mức lương cũng như thăng tiến trong con đường sự nghiệp với vị trí Chuyên Viên Lưu Ký Chứng Khoán
Kiến thức về yêu cầu quy định cho hoạt động quản lý lưu ký
Khả năng quản lý rủi ro hoạt động liên quan đến dịch vụ lưu ký
Kiến thức về các lớp tài sản khác nhau và yêu cầu dịch vụ độc đáo của chúng
Dữ liệu được tổng hợp và bổ sung thường xuyên, do đó mức lương sẽ có thể thay đổi trên Salary.vn ở mỗi lần truy cập.
Thông tin mức lương trên Salary.vn chỉ mang tính chất tham khảo và có thể không chính xác. Hãy cân nhắc cho mục đích sử dụng.
Nền tảng Deal Lương
Chúng tôi cung cấp Nền tảng Deal Lương - Dealluong.com hoàn toàn miễn phí hỗ trợ tra cứu thông tin mức lương chuyên sâu theo ngành nghề, chuyên môn. Deal Lương còn là nền tảng tuyển dụng, tìm việc thông minh dựa trên khoa học dữ liệu lớn.
Khảo sát mức lương
Hãy tham gia khảo sát mức lương cho vị trí Chuyên Viên Lưu Ký Chứng Khoán cùng Salary.vn nhằm giúp thông tin mức lương được chính xác hơn mỗi ngày.
Vị trí liên quan
20.050.000₫
Cập nhật 02-05-24
20.050.000₫
Chuyên Viên Phối Hợp Chương Trình Học Về Tài Chính có mức lương tham khảo là 20.050.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Phối Hợp Chương Trình Học Về Tài Chính
22.300.000₫
Cập nhật 10-01-24
22.300.000₫
Chuyên Viên Phân Tích Rủi Ro Bảo Hiểm Nhân Thọ có mức lương tham khảo là 22.300.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Phân Tích Rủi Ro Bảo Hiểm Nhân Thọ
26.400.000₫
Cập nhật 11-01-24
26.400.000₫
Chuyên Viên Chuyên Môn Blockchain Dịch Vụ Thanh Toán có mức lương tham khảo là 26.400.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Chuyên Môn Blockchain Dịch Vụ Thanh Toán
15.400.000₫
Cập nhật 23-04-24
15.400.000₫
Chuyên Viên Viết Nội Dung Thanh Toán Di Động có mức lương tham khảo là 15.400.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Viết Nội Dung Thanh Toán Di Động
13.250.000₫
Cập nhật 11-01-24
13.250.000₫
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) Sản Xuất Sản Phẩm Y Tế có mức lương tham khảo là 13.250.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) Sản Xuất Sản Phẩm Y Tế