20.000.000₫
Thông tin mức lương Chuyên Viên Dữ Liệu Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh tại khu vực đô thị năm 2024 được tổng hợp bởi Salary.vn

Diễn giải mức lương

Mức lương Chuyên Viên Dữ Liệu Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh là 20.000.000₫, tương ứng với kinh nghiệm từ 1 - 3 năm tại vị trí này do Salary.vn tổng hợp đề xuất tham khảo.
Dữ liệu cập nhật ngày 10-01-24
Một vài gợi ý sau có thể giúp bạn cải thiện mức lương cũng như thăng tiến trong con đường sự nghiệp với vị trí Chuyên Viên Dữ Liệu Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh
Thực hiện giao dịch trên các sàn giao dịch tài sản phái sinh
Học từ kinh nghiệm giao dịch trong quá khứ và liên tục cải thiện chiến lược
Điều chỉnh chiến lược đầu tư dựa trên khẩu vị rủi ro và điều kiện thị trường
Dữ liệu được tổng hợp và bổ sung thường xuyên, do đó mức lương sẽ có thể thay đổi trên Salary.vn ở mỗi lần truy cập.
Thông tin mức lương trên Salary.vn chỉ mang tính chất tham khảo và có thể không chính xác. Hãy cân nhắc cho mục đích sử dụng.
Nền tảng Deal Lương
Chúng tôi cung cấp Nền tảng Deal Lương - Dealluong.com hoàn toàn miễn phí hỗ trợ tra cứu thông tin mức lương chuyên sâu theo ngành nghề, chuyên môn. Deal Lương còn là nền tảng tuyển dụng, tìm việc thông minh dựa trên khoa học dữ liệu lớn.
Khảo sát mức lương
Hãy tham gia khảo sát mức lương cho vị trí Chuyên Viên Dữ Liệu Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh cùng Salary.vn nhằm giúp thông tin mức lương được chính xác hơn mỗi ngày.
Vị trí liên quan
19.000.000₫
Cập nhật 11-01-24
19.000.000₫
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) Y Tế có mức lương tham khảo là 19.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) Y Tế
23.100.000₫
Cập nhật 02-02-24
23.100.000₫
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) Trí Tuệ Nhân Tạo (AI) Trong Chăm Sóc Sức Khỏe có mức lương tham khảo là 23.100.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) Trí Tuệ Nhân Tạo (AI) Trong Chăm Sóc Sức Khỏe
25.050.000₫
Cập nhật 11-01-24
25.050.000₫
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) Hẹn Hò Trực Tuyến Online có mức lương tham khảo là 25.050.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) Hẹn Hò Trực Tuyến Online
25.350.000₫
Cập nhật 11-01-24
25.350.000₫
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) Thanh Toán Di Động có mức lương tham khảo là 25.350.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) Thanh Toán Di Động
20.050.000₫
Cập nhật 11-01-24
20.050.000₫
Chuyên Viên Quản Trị Dữ Liệu Fintech có mức lương tham khảo là 20.050.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Quản Trị Dữ Liệu Fintech