21.000.000₫
Thông tin mức lương Chuyên Viên Điều Chỉnh Bồi Thường Bảo Hiểm tại khu vực đô thị năm 2024 được tổng hợp bởi Salary.vn

Diễn giải mức lương

Mức lương Chuyên Viên Điều Chỉnh Bồi Thường Bảo Hiểm là 21.000.000₫, tương ứng với kinh nghiệm từ 1 - 3 năm tại vị trí này do Salary.vn tổng hợp đề xuất tham khảo.
Dữ liệu cập nhật ngày 12-01-24
Một vài gợi ý sau có thể giúp bạn cải thiện mức lương cũng như thăng tiến trong con đường sự nghiệp với vị trí Chuyên Viên Điều Chỉnh Bồi Thường Bảo Hiểm
Dự đoán các khiếu nại và chi phí bảo hiểm tương lai
Hiểu biết về các kênh tiếp thị số và chiến thuật thu hút khách hàng
Hiểu biết về hướng dẫn tư vấn và phân loại rủi ro
Dữ liệu được tổng hợp và bổ sung thường xuyên, do đó mức lương sẽ có thể thay đổi trên Salary.vn ở mỗi lần truy cập.
Thông tin mức lương trên Salary.vn chỉ mang tính chất tham khảo và có thể không chính xác. Hãy cân nhắc cho mục đích sử dụng.
Nền tảng Deal Lương
Chúng tôi cung cấp Nền tảng Deal Lương - Dealluong.com hoàn toàn miễn phí hỗ trợ tra cứu thông tin mức lương chuyên sâu theo ngành nghề, chuyên môn. Deal Lương còn là nền tảng tuyển dụng, tìm việc thông minh dựa trên khoa học dữ liệu lớn.
Khảo sát mức lương
Hãy tham gia khảo sát mức lương cho vị trí Chuyên Viên Điều Chỉnh Bồi Thường Bảo Hiểm cùng Salary.vn nhằm giúp thông tin mức lương được chính xác hơn mỗi ngày.
Vị trí liên quan
17.500.000₫
Cập nhật 11-01-24
17.500.000₫
Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng Bảo Hiểm Bồi Thường Lao Động có mức lương tham khảo là 17.500.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng Bảo Hiểm Bồi Thường Lao Động
24.450.000₫
Cập nhật 11-01-24
24.450.000₫
Chuyên Viên Bảo Hiểm Bồi Thường Lao Động có mức lương tham khảo là 24.450.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Bảo Hiểm Bồi Thường Lao Động
24.350.000₫
Cập nhật 11-01-24
24.350.000₫
Chuyên Viên Điều Chỉnh Bồi Thường Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ có mức lương tham khảo là 24.350.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Điều Chỉnh Bồi Thường Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ
26.400.000₫
Cập nhật 11-01-24
26.400.000₫
Chuyên Viên Điều Chỉnh Bồi Thường Tái Bảo Hiểm có mức lương tham khảo là 26.400.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Điều Chỉnh Bồi Thường Tái Bảo Hiểm
17.500.000₫
Cập nhật 11-01-24
17.500.000₫
Nhân Viên Vận Hành Bảo Hiểm Bồi Thường Lao Động có mức lương tham khảo là 17.500.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Nhân Viên Vận Hành Bảo Hiểm Bồi Thường Lao Động