25.650.000₫
Thông tin mức lương Chuyên Viên Chuyên Môn Xử Lý Thu Hồi Nợ (Collection) Tái Bảo Hiểm tại khu vực đô thị năm 2024 được tổng hợp bởi Salary.vn

Diễn giải mức lương

Mức lương Chuyên Viên Chuyên Môn Xử Lý Thu Hồi Nợ (Collection) Tái Bảo Hiểm là 25.650.000₫, tương ứng với kinh nghiệm từ 1 - 3 năm tại vị trí này do Salary.vn tổng hợp đề xuất tham khảo.
Dữ liệu cập nhật ngày 11-01-24
Một vài gợi ý sau có thể giúp bạn cải thiện mức lương cũng như thăng tiến trong con đường sự nghiệp với vị trí Chuyên Viên Chuyên Môn Xử Lý Thu Hồi Nợ (Collection) Tái Bảo Hiểm
Chấp nhận chính sách
Định nghĩa các điều khoản và điều kiện
Phân tích đối thủ cạnh tranh
Dữ liệu được tổng hợp và bổ sung thường xuyên, do đó mức lương sẽ có thể thay đổi trên Salary.vn ở mỗi lần truy cập.
Thông tin mức lương trên Salary.vn chỉ mang tính chất tham khảo và có thể không chính xác. Hãy cân nhắc cho mục đích sử dụng.
Nền tảng Deal Lương
Chúng tôi cung cấp Nền tảng Deal Lương - Dealluong.com hoàn toàn miễn phí hỗ trợ tra cứu thông tin mức lương chuyên sâu theo ngành nghề, chuyên môn. Deal Lương còn là nền tảng tuyển dụng, tìm việc thông minh dựa trên khoa học dữ liệu lớn.
Khảo sát mức lương
Hãy tham gia khảo sát mức lương cho vị trí Chuyên Viên Chuyên Môn Xử Lý Thu Hồi Nợ (Collection) Tái Bảo Hiểm cùng Salary.vn nhằm giúp thông tin mức lương được chính xác hơn mỗi ngày.
Vị trí liên quan
22.300.000₫
Cập nhật 17-04-24
22.300.000₫
Chuyên Viên Chuyên Môn Mua Sắm Dịch Vụ Giải Ngân Tài Sản có mức lương tham khảo là 22.300.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Chuyên Môn Mua Sắm Dịch Vụ Giải Ngân Tài Sản
24.350.000₫
Cập nhật 11-01-24
24.350.000₫
Chuyên Viên Chuyên Môn Xử Lý Thu Hồi Nợ (Collection) Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ có mức lương tham khảo là 24.350.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Chuyên Môn Xử Lý Thu Hồi Nợ (Collection) Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ
26.400.000₫
Cập nhật 11-01-24
26.400.000₫
Chuyên Viên Chuyên Môn Blockchain Dịch Vụ Thanh Toán có mức lương tham khảo là 26.400.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Chuyên Môn Blockchain Dịch Vụ Thanh Toán
24.350.000₫
Cập nhật 01-06-24
24.350.000₫
Chuyên Viên Chuyên Môn Dịch Vụ Khách Hàng Dịch Vụ Giải Ngân Tài Sản có mức lương tham khảo là 24.350.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Chuyên Môn Dịch Vụ Khách Hàng Dịch Vụ Giải Ngân Tài Sản
26.400.000₫
Cập nhật 11-01-24
26.400.000₫
Chuyên Viên Chuyên Môn Định Giá Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ có mức lương tham khảo là 26.400.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Chuyên Môn Định Giá Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ