20.050.000₫
Thông tin mức lương Chuyên Viên Báo Cáo Rủi Ro Danh Tiếng tại khu vực đô thị năm 2024 được tổng hợp bởi Salary.vn

Diễn giải mức lương

Mức lương Chuyên Viên Báo Cáo Rủi Ro Danh Tiếng là 20.050.000₫, tương ứng với kinh nghiệm từ 1 - 3 năm tại vị trí này do Salary.vn tổng hợp đề xuất tham khảo.
Dữ liệu cập nhật ngày 10-01-24
Một vài gợi ý sau có thể giúp bạn cải thiện mức lương cũng như thăng tiến trong con đường sự nghiệp với vị trí Chuyên Viên Báo Cáo Rủi Ro Danh Tiếng
Thạo việc phát triển kế hoạch giảm thiểu rủi ro danh tiếng
Kinh nghiệm phát triển chiến lược và kế hoạch giao tiếp trong khủng hoảng
Hiểu biết về ánh xạ nhận thức của các bên liên quan và theo dõi danh tiếng
Dữ liệu được tổng hợp và bổ sung thường xuyên, do đó mức lương sẽ có thể thay đổi trên Salary.vn ở mỗi lần truy cập.
Thông tin mức lương trên Salary.vn chỉ mang tính chất tham khảo và có thể không chính xác. Hãy cân nhắc cho mục đích sử dụng.
Nền tảng Deal Lương
Chúng tôi cung cấp Nền tảng Deal Lương - Dealluong.com hoàn toàn miễn phí hỗ trợ tra cứu thông tin mức lương chuyên sâu theo ngành nghề, chuyên môn. Deal Lương còn là nền tảng tuyển dụng, tìm việc thông minh dựa trên khoa học dữ liệu lớn.
Khảo sát mức lương
Hãy tham gia khảo sát mức lương cho vị trí Chuyên Viên Báo Cáo Rủi Ro Danh Tiếng cùng Salary.vn nhằm giúp thông tin mức lương được chính xác hơn mỗi ngày.
Vị trí liên quan
45.000.000₫
Cập nhật 10-01-24
45.000.000₫
Trưởng Phòng Chính Sách Rủi Ro Danh Tiếng (Risk Manager) có mức lương tham khảo là 45.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Chính Sách Rủi Ro Danh Tiếng (Risk Manager)
24.450.000₫
Cập nhật 11-01-24
24.450.000₫
Chuyên Viên Bảo Hiểm Sự Kiện có mức lương tham khảo là 24.450.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Bảo Hiểm Sự Kiện
14.400.000₫
Cập nhật 20-01-24
14.400.000₫
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) Bảo Hiểm Y Tế có mức lương tham khảo là 14.400.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) Bảo Hiểm Y Tế
24.450.000₫
Cập nhật 23-05-24
24.450.000₫
Chuyên Viên Bảo Hiểm Thế Chấp có mức lương tham khảo là 24.450.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Bảo Hiểm Thế Chấp
20.050.000₫
Cập nhật 10-01-24
20.050.000₫
Chuyên Viên Báo Cáo Rủi Ro Chiến Lược có mức lương tham khảo là 20.050.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Báo Cáo Rủi Ro Chiến Lược